درحـال ذخـیره سـازی...
گروه
29 می 2018
2494

۳ ) هر که بارش بیش، اجرش بیشتر

دغدغه مند تر، پرتلاش تر

دغدغه مند تر، پرتلاش تر

هرچه بار سنگینتر و هرچه غم و غصه و دغدغه ی کار بیشتر، ارزش معنوی کار بالاتر و شاید تأثیر آن در روند عمومی تاریخ و تمدن معرفت بشری ،خصوصیاتی که در تقدیر صحیح عقلانی مورد احترام قرار می گیرد ،والاتر و بالاتر .

منبع: روضه نیوز

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید