درحـال ذخـیره سـازی...
گروه
17 جولای 2021
374

“انتقادات صریح” دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر / تا از حجاب سخن می‌گوییم، عده‌ای می‌گویند مردم هزار تا مشکلات دارند/کدام مملکتی را پیدا می‌کنید که قانون رسمی مفصلی داشته باشد، اما بسیاری از کسانی که باید مجری قانون باشند، اپوزیسیون نظام باشند؟

تا از حجاب سخن می‌گوییم، عده‌ای می‌گویند مردم هزار تا مشکلات دارند. ابتدا اقتصاد و ازدواج و مسکن و … را حل کنید، بعد به حجاب رسیدگی کنید. با فرض اینکه بگوییم عفاف و حجاب اولویت دهم ما محسوب می‌شود، خب کسی که متولی این اولویت است، مهم‌ترین مسئلۀ او باید همین امر باشد. مصلحت‌سنجی‌های فردی و بخشی و خود را در جایگاه شورای تشخیص مصلحت قرار دادن، از آفت‌های مهم نظام است.

هاشمی گلپایگانی در سخنان خود با تأکید بر دستور جلسه مبنی بر عفاف و حجاب، گسترده‌ترین نماد شکستن حریم قانونی را در موضوع حجاب دانست و گفت:

کدام مملکتی را پیدا می‌کنید که قانون رسمی مفصلی داشته باشد، اما بسیاری از کسانی که باید مجری قانون باشند، اپوزیسیون نظام باشند؟

 

وی یکی از موانع اصلاح عفاف و حجاب در جامعه را اولویت نبخشیدن به این امر معرفی کرد و گفت: تا از حجاب سخن می‌گوییم، عده‌ای می‌گویند مردم هزار تا مشکلات دارند. ابتدا اقتصاد و ازدواج و مسکن و … را حل کنید، بعد به حجاب رسیدگی کنید. با فرض اینکه بگوییم عفاف و حجاب اولویت دهم ما محسوب می‌شود، خب کسی که متولی این اولویت است، مهم‌ترین مسئلۀ او باید همین امر باشد. مصلحت‌سنجی‌های فردی و بخشی و خود را در جایگاه شورای تشخیص مصلحت قرار دادن، از آفت‌های مهم نظام است.

 

گشت ارشاد مسئولان را در دستور کار قرار خواهیم داد

 

وی افزود: ستاد امر به معروف و نهی از منکر حاضر است متکفل بحث عفاف و حجاب شود. اما یک هجدهم ستاد مربوط به عفاف و حجاب است. مطالبه‌گری از مسئولان سرجای خود باقی است. مهندسی فرهنگی و فضای رسانه قابل پیگیری است. با تمام این موارد اعلام می‌کنیم اگر نهادهای مختلف و قانون چنین تکلیفی بر ما قرار دهد، حاضریم به عفاف و حجاب ورود کنیم و هزینۀ آن را بپردازیم. اداره کل عفاف و حجاب و خانواده را در دورۀ جدید تشکیل دادیم.

 

هاشمی گلپایگانی درباره رویکرد ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: دو کار اساسی را قول می‌دهیم پیگیر باشیم. رویکرد ستاد را در دولت جدید، گشت ارشاد مسئولان قرار می‌دهیم، همان موضوعی که آیت الله رئیسی مطرح کردند تا بگوییم این امر مهم نباید در حد شعار انتخاباتی باشد؛ یعنی در حوزۀ عفاف و حجاب بنا بر اصل قانونی که برای ستاد مبنی بر ورود به سازمان‌های دولتی  مشخص کردند، این ورود را توسط شوراهای امر به معروف و نهی از منکر نهادها خواهیم داشت. این شوراها باید قوی‌تر از حال باشند. اداره کل عفاف و حجاب ستاد مسئول است امر حجاب را با معاونت سازمان‌ها و نهادهای دولتی جدی بگیرد. اگر نهاد یا سازمانی زیر بار نرفت، به مجلس و رسانه‌ها اعلام می‌کنیم اینها از بار تکلیف خودشان ولو در دولت جدید مردمی استنکاف می‌کنند.

 

وی با انتقاد از عملکرد نهادهای دولتی و غیر دولتی نسبت به امر عفاف و حجاب گفت: ما مردم را در کوچه و بازار مجبور به امر حجاب می‌کنیم، بعد به قوۀ قضائیه می‌رویم، منشی جناب قاضی چند قلم آرایش دارد. اینها مسخره کردن مردم است. دانشگاه‌ها را مکلف به امر حجاب می‌کنیم، اما وزارت علوم می‌رویم، می‌بینیم برخی کارمندانشان مقید نیستند. ما از مسئولان باید آغاز کنیم. خانمی که در ویترین بانک با وضع حجاب نامناسب  به عنوان کارمند نشسته از نگاه منتقدانه مردم دور نیست.

 

فعال عفاف و حجاب: اطرافیان خود را دعوت به سیره نبوی می‌کنیم نه الگو از برنامه‌های سیما

 

سرکار خانم خادم، بانوی فعال حوزه عفاف و حجاب از استان خراسان رضوی از دیگر منتقدان چالش عفاف و حجاب در صدا و سیما گفت: من به عنوان نماینده تشکل‌های مردمی که حدود ۱۵ سال سابقه در حوزه امر به معروف و نهی از منکر و حوزه عفاف و حجاب دارم، با برخی آسیب‌ها آشنا هستم.

هاشمی گلپایگانی در سخنان خود با تأکید بر دستور جلسه مبنی بر عفاف و حجاب، گسترده‌ترین نماد شکستن حریم قانونی را در موضوع حجاب دانست و گفت:
کدام مملکتی را پیدا می‌کنید که قانون رسمی مفصلی داشته باشد، اما بسیاری از کسانی که باید مجری قانون باشند، اپوزیسیون نظام باشند؟

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر در انتقاد از عملکرد صدا و سیما نسبت به عفاف و حجاب گفت: بیشترین وظیفه را در بحث عفاف و حجاب صدا و سیما بر عهده دارد؛ چه مقدار را انجام داده است؟ در صدا و سیما دچار نفاق رسانه‌ای شدیم. بازیگر می‌آوریم تا برای حجاب فیلم بازی کند، بعد در صفحۀ مجازی خود حجاب را زیر پا می‌گذارد تا به همگان اعلام کند من آن چهره‌ای نیستم که در فیلم دیدید. واقعاً از شورای امر به معروف صدا و سیما که جناب ابوالمعالی در اینجا به عنوان ریاست آن حضور دارند، توقع داریم پیگیر باشند. عملکرد صدا و سیما ضعیف است. وضعیت دانشکده صدا و سیمای ما چه وضعی است؟ آیا اینها می‌خواهند آیندۀ فرهنگ و رسانۀ ما را در دست بگیرند؟

هاشمی گلپایگانی با تصریح بر اینکه مردم دربارۀ رویکرد صدا و سیما با تعارض مواجه شدند، گفت: صدا و سیمایی که قصد دارد وضعیت مخاطبان خود را اصلاح کند، خودش اولویت‌ها را فراموش می‌کند. چه کسی به ما مجوز داده برای اصلاح یک امر یا تشویق به یک امر مثبت، باید عفاف و حجاب را کنار بگذاریم؟ مثلاً در همین بحث انتخابات نگاه کنید. درست است که در انتخابات باید مشارکت بالا صورت بگیرد، اما چه کسی حکم داده که به عفاف و حجاب خدشه وارد کنید تا انتخابات رونق بگیرد؟ مردم با تعارض مواجه می‌شوند. آنها یک بار شما را در مقام تبلیغ عفاف و حجاب می‌بینند، اما همین که نزدیک انتخابات می‌شود، حاضرید با هر بد حجاب و سلبریتی مصاحبه کنید تا هدفتان را تأمین کنید. آیا برای دستیابی به هدفِ هرچند مثبت خود باید وسیله‌های ناصواب را به کار بگیرید؟

وی یکی از موانع اصلاح عفاف و حجاب در جامعه را اولویت نبخشیدن به این امر معرفی کرد و گفت: تا از حجاب سخن می‌گوییم، عده‌ای می‌گویند مردم هزار تا مشکلات دارند. ابتدا اقتصاد و ازدواج و مسکن و … را حل کنید، بعد به حجاب رسیدگی کنید. با فرض اینکه بگوییم عفاف و حجاب اولویت دهم ما محسوب می‌شود، خب کسی که متولی این اولویت است، مهم‌ترین مسئلۀ او باید همین امر باشد. مصلحت‌سنجی‌های فردی و بخشی و خود را در جایگاه شورای تشخیص مصلحت قرار دادن، از آفت‌های مهم نظام است.

گشت ارشاد مسئولان را در دستور کار قرار خواهیم داد

وی افزود: ستاد امر به معروف و نهی از منکر حاضر است متکفل بحث عفاف و حجاب شود. اما یک هجدهم ستاد مربوط به عفاف و حجاب است. مطالبه‌گری از مسئولان سرجای خود باقی است. مهندسی فرهنگی و فضای رسانه قابل پیگیری است. با تمام این موارد اعلام می‌کنیم اگر نهادهای مختلف و قانون چنین تکلیفی بر ما قرار دهد، حاضریم به عفاف و حجاب ورود کنیم و هزینۀ آن را بپردازیم. اداره کل عفاف و حجاب و خانواده را در دورۀ جدید تشکیل دادیم.

هاشمی گلپایگانی درباره رویکرد ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: دو کار اساسی را قول می‌دهیم پیگیر باشیم. رویکرد ستاد را در دولت جدید، گشت ارشاد مسئولان قرار می‌دهیم، همان موضوعی که آیت الله رئیسی مطرح کردند تا بگوییم این امر مهم نباید در حد شعار انتخاباتی باشد؛ یعنی در حوزۀ عفاف و حجاب بنا بر اصل قانونی که برای ستاد مبنی بر ورود به سازمان‌های دولتی مشخص کردند، این ورود را توسط شوراهای امر به معروف و نهی از منکر نهادها خواهیم داشت. این شوراها باید قوی‌تر از حال باشند. اداره کل عفاف و حجاب ستاد مسئول است امر حجاب را با معاونت سازمان‌ها و نهادهای دولتی جدی بگیرد. اگر نهاد یا سازمانی زیر بار نرفت، به مجلس و رسانه‌ها اعلام می‌کنیم اینها از بار تکلیف خودشان ولو در دولت جدید مردمی استنکاف می‌کنند.

وی با انتقاد از عملکرد نهادهای دولتی و غیر دولتی نسبت به امر عفاف و حجاب گفت: ما مردم را در کوچه و بازار مجبور به امر حجاب می‌کنیم، بعد به قوۀ قضائیه می‌رویم، منشی جناب قاضی چند قلم آرایش دارد. اینها مسخره کردن مردم است. دانشگاه‌ها را مکلف به امر حجاب می‌کنیم، اما وزارت علوم می‌رویم، می‌بینیم برخی کارمندانشان مقید نیستند. ما از مسئولان باید آغاز کنیم. خانمی که در ویترین بانک با وضع حجاب نامناسب به عنوان کارمند نشسته از نگاه منتقدانه مردم دور نیست.

فعال عفاف و حجاب: اطرافیان خود را دعوت به سیره نبوی می‌کنیم نه الگو از برنامه‌های سیما

سرکار خانم خادم، بانوی فعال حوزه عفاف و حجاب از استان خراسان رضوی از دیگر منتقدان چالش عفاف و حجاب در صدا و سیما گفت: من به عنوان نماینده تشکل‌های مردمی که حدود ۱۵ سال سابقه در حوزه امر به معروف و نهی از منکر و حوزه عفاف و حجاب دارم، با برخی آسیب‌ها آشنا هستم.

وی با انتقاد از سخنان حجت الاسلام ابوالمعالی گفت: ای کاش نمی‌گفتیم در صدا و سیما قرارگاه عفاف و حجاب داریم. درد ما همین است. بچه‌های ما ماهواره‌بین نیستند، اما حق خانواده متدین ما در نظام جمهوری اسلامی این است که یک فیلم پاک و سالم ببینند، نه اینکه پسران و شاگردان برنامه‌های هنجارشکن ببیند. ما در حرم مطهر به عنوان مبلغ به زائران می‌گوییم مردم دینتان را از سیره نبوی، علوی و فاطمی بگیرید. از برنامه «عصر جدید» و «دورهمی» و «خندوانه» نگیرید. این بگو بخندها و اختلاط‌ها برای سبک زندگی ما آفت جبران‌ناپذیری دارد.
وی با اشاره به اینکه مخاطبان را با تعارض مواجه کردید، گفت: رسانۀ ملی برنامۀ عفاف و حجاب می‌گذارد و مهمان می‌آورد، اما کیسه سوراخ است، خودش برنامه‌های ضد عفاف می‌گذارد؛ یعنی تعارض وجود دارد. مردم بینوا دچار تعارض می‌شوند.

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید