درحـال ذخـیره سـازی...
گروه
21 می 2018
2270

۱) همه خودشان را فرهنگی می دانند!

واقعاً مسأله ی فرهنگی کشور زمین افتاده است.

واقعاً مسأله ی فرهنگی کشور زمین افتاده است.

واقعاً مسأله ی فرهنگی کشور زمین افتاده است. همه خودشان را فرهنگی می دانند، همه نسبت به مسائل فرهنگی اظهار شوق و علاقه می کنند و آنرا در بیانات و نظراتشان مهم نشان می دهند، اما حقیقتاً کار فرهنگی در کشور، متناسب با پیشرفت و ریشه دواندن انقلاب در جامعه نیست. لذا مسائل فرهنگی حقیقتاً در خور این است که به آنها، با سعه ی صدر و اهتمام و دلسوزی عمیق و همواره با خبرگی و کارشناسی رسیدگی بشود.

منبع: روضه نیوز

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید