درحـال ذخـیره سـازی...
گروه
26 می 2018
2341

دکتر عباسی : اینترنت یک سازمان نظامیست…

دکتر عباسی : اینترنت یک سازمان نظامیست که توسط وزارت دفاع آمریکا بوجود آمد… وزارت دفاع آمریکا سازمانی دارد بنام آژانس امنیت ملی (NSA ) که اینترنت جهانی را کنترل می کند… و در ایران این پدیده امنیتی و کاملا نظامی در دست وزارت ارتباطات است که توسط مهندسین و کارمندهای معمولی اداره می شود…

دکتر عباسی : اینترنت یک سازمان نظامیست که توسط وزارت دفاع آمریکا بوجود آمد…
وزارت دفاع آمریکا سازمانی دارد بنام آژانس امنیت ملی (NSA ) که اینترنت جهانی را کنترل می کند…
و در ایران این پدیده امنیتی و کاملا نظامی در دست وزارت ارتباطات است که توسط مهندسین و کارمندهای معمولی اداره می شود…

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید