درحـال ذخـیره سـازی...
گروه
26 می 2018
2175

آیا قران از طرف خداوند وحی شده یا نوشته دست انسانه!

یک تحقیق علمی در آمریکا
حتما نگاه کنید و به هر کس که ذره ای شک دارد بفرستید تا ببیند

آیا قران از طرف خداوند وحی شده یا نوشته دست انسانه!

یک تحقیق علمی در آمریکا
حتما نگاه کنید و به هر کس که ذره ای شک دارد بفرستید تا ببیند

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید