درحـال ذخـیره سـازی...
گروه
03 ژوئن 2018
2412

آیا در قرآن و روایاتــ چیزے در مورد دوستــ دختر و دوستــ پسر آمده است؟

دوستـ دختر و دوستـ پسر در قرآن

دوستـ دختر و دوستـ پسر در قرآن

آیا در قرآن و روایاتــ چیزے در مورد دوستــ دختر و دوستــ پسر آمده است؟

۱) سوره مائده / آیه ۵

و لا متخذی أخدان

ترجمه: “مردان نباید زنان نامحرم را به عنوان دوستــ و معشوقه پنهانے بگیرند”

۲) سوره نساء / آیه ۲۵″

و لا متخذات اخدان

ترجمه: “زنان نباید مردان نامحرم را به عنوان دوست پنهانی خود بگیرند”

۳) سوره انعام / آیه ۱۵۱″

و لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن

ترجمه: “به زشتیها و گناهان نزدیڪ نشوید، چه آشڪار باشد و چه پنهان”

امام صادق (ع) در تفسیر این آیه فرمودند:

ما ظهر هو الزنا و ما بطن هو المحالة

“منظور از گناه آشکار، زنا، و مراد از گناه پنهان، گرفتن معشوقه نامشروع و روابط پنهانی با اوست”

تفسیر نورالثقلین / جلد ۱ /

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید