درحـال ذخـیره سـازی...
گروه
10 مارس 2018
2345

مرد باید قدردان باشد

رهبرانقلاب: مردهای بیخیال، مردهای بی‌عاطفه، مردهای عیاش، مردهای قدرنشناس زحمات زن خانه، اینها به محیط خانه لطمه میزنند، مرد باید قدردان باشد.

رهبرانقلاب: مردهای بیخیال، مردهای بی‌عاطفه، مردهای عیاش، مردهای قدرنشناس زحمات زن خانه، اینها به محیط خانه لطمه میزنند، مرد باید قدردان باشد.

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید