درحـال ذخـیره سـازی...
گروه
15 آوریل 2018
915

حمله به یک دختر محجبه در بیمارستان بیومونت آمریکا

not found

حمله به یک دختر محجبه در بیمارستان بیومونت آمریکا
چگونه پای اعتقادات خود مقتدرانه و‌مظلومامه ایستاده اند.
دفاع از حقوق زنان و حقوق بشر و آزادی کجا است؟
آیا غرب بهشت زنان است یا بهشت مردان؟!

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید