درحـال ذخـیره سـازی...
گروه
10 مارس 2018
2530

نتایج اجرای اسنادی همچون 2030 در آمریکا

این آمار که به تازگی توسط هافینگتون پست منتشر شده نتایج اجرای اسنادی همچون ۲۰۳۰ در آمریکا است: در آمریکا هر ۹۸ ثانیه یک نفر مورد حمله جنسی قرار می گیرد که ۱۳ درصد از این زنان قربانی تجاوز خودکشی میکنند و ۹۹ درصد از مرتکبین این خشونت ها بدون مجازات آزادند! این آمار که […]

این آمار که به تازگی توسط هافینگتون پست منتشر شده نتایج اجرای اسنادی همچون ۲۰۳۰ در آمریکا است: در آمریکا هر ۹۸ ثانیه یک نفر مورد حمله جنسی قرار می گیرد که ۱۳ درصد از این زنان قربانی تجاوز خودکشی میکنند و ۹۹ درصد از مرتکبین این خشونت ها بدون مجازات آزادند!

این آمار که به تازگی توسط هافینگتون پست منتشر شده نتایج اجرای اسنادی همچون ۲۰۳۰ در آمریکا است:

در آمریکا هر ۹۸ ثانیه یک نفر مورد حمله جنسی قرار می گیرد که ۱۳ درصد از این زنان قربانی تجاوز خودکشی میکنند و ۹۹ درصد از مرتکبین این خشونت ها بدون مجازات آزادند!

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید