درحـال ذخـیره سـازی...
گروه
15 می 2018
2594

منزلی با وسایل تماما ایرانی اما مالک غیر ایرانی

️اتسکو هوشینو شهروند ژاپنی مسلمان ساکن ایران: خرید کالای خارجی یعنی پذیرایی از دشمن!

️اتسکو هوشینو شهروند ژاپنی مسلمان ساکن ایران: خرید کالای خارجی یعنی پذیرایی از دشمن!

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید