درحـال ذخـیره سـازی...
خانه » برچسب‌های نوشته‌ها "تعهدنامه"

اینجانب که به عنوان عضو طرح ناظر در جهت حفظ امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه اسلامی و جلوگیری از مفاسد اجتماعی، با انگیزه عمل به فریضه الهی امربه معروف و نهی از منکر، افتخار همکاری و مشارکت در اجرای آن با ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران را دارم، با توجه […]