درحـال ذخـیره سـازی...

برنامه رادیویی آرام جان
کارشناس برنامه : حجت الاسلام و المسلمین زینعلیان

کفر به طاغوت شرط ایمان به خدا و قبولی نماز و اعمال