درحـال ذخـیره سـازی...
خانه » ریحانه خلقت »

‏جناب خان: شما میایید تو تیم پاری سن ژرمن بازی کنید؟؟
خانم کریمی(فوتسالیست): با حجاب باشه بله، با افتخار