درحـال ذخـیره سـازی...
دبیرخانه

تلفن های تماس :

 

۰۲۵۳۷۷۳۳۴۳۶‬‏

 

۰۹۱۹۲۷۶۱۴۴۲

 

۰۲۳۳۳۳۶۱۵۰۰

 

آدرس شبکه های مجازی :

 

سروش : https://sapp.ir/www_21et_ir

 

ایتا : https://eitaa.com/www_21et_ir

 

گپ : https://gap.im/@www_21et_ir

 

بله : https://ble.im/www_21et_ir

 

آی گپ : https://iGap.net/www_21et_ir

 

آدرس پست الکترونیک :

 

info@2ot.ir