درحـال ذخـیره سـازی...
خانه » انتشار رایحه »

سرباز امام زمان (عج) آچار فرانسه است ;چرا که برای خود به دنبال شأنیت نیست ;هر کاری که به اسم صاحب باشد را با جان و دل انجام میدهد  امروز سرباز باشیم # شهید شکری پور سرباز امام زمان (عج) آچار فرانسه است چرا که برای خود به دنبال شأنیت نیست هر کاری که به […]

🔸اینا یهودی هستن❗

🔹فقط حجاب زن مسلمان نشانه اسارت است❗

زنان و دختران غربی به خیابان می آیند که بگویند: ما وسیله و کالا نیستیم!
چون زن در تفکر لیبرالی چیزی جز کالا نیست. برخی دختران سرزمینمان ایران، تازه مسیری را انتخاب و شروع کرده اند که اکنون غرب در انتهای آن به بن بست خورده است