درحـال ذخـیره سـازی...
خانه » ریحانه خلقت » برگه 2

فرض كنيد شما كسي را كه به خواستگاريتان آمده واقعاً دوست داريد و تصميم به ازدواج گرفته ايد. اهميت زيادي دارد كه ويژگي هاي يك مرد خوب را بشناسيد تا وقت خود را به هدر ندهيد. اولين چيزي كه بايد بدانيد ويژگي هاي فرد موردنظر مي باشد. در ضمن شما بايد بدانيد يك شريك زندگي […]