درحـال ذخـیره سـازی...
خانه » ریحانه خلقت »

یکی از مهمترین مسائلی که این روزها در جامعه باید به آن توجه کرد، ارتباط با نامحرم و شوخی و مزاح با آنها است. با نام های مختلف: روابط عمومی مناسب، بازار یابی، خوش اخلاقی و…

تهاجم فرهنگی +۱۸( اندلس کردن ایران!!)

مایه شرمندگی است عده ای در ایران به جای افزایش حیاء و عفاف، دنبال سند ۲۰۳۰ هستند.