درحـال ذخـیره سـازی...
گروه
۲۶ فروردین ۱۳۹۷
277

حجاب کامل Vassa Larin

خانم Vassa Larin
در جلسات مختلف آمریکا با حجاب کامل حاضر می شن
این راهبه ارتدکس مسیحی در آمریکا از چادر مشکی محکم دفاع می کنن
اونوقت تو تهران برخی دخترهای خانواده های مذهبی می گن ما خجالت می کشیم.

نظرات

پاسخی بگذارید