درحـال ذخـیره سـازی...
گروه
۰۳ تیر ۱۳۹۷
556

پول شیعه در اقتصاد شیعه

شهید ربیع قیصر در لبنان ازدواج کرد️

شهید ربیع قیصر در لبنان ازدواج کرد️

اما تمام جهیزیه همسرش را از ایران خرید

و پول بار هواپیما برای انتقال به لبنان راهم داد

تا پول شیعه در اقتصاد شیعه بگردد…

مدافعان حرم

نظرات

پاسخی بگذارید