درحـال ذخـیره سـازی...
گروه
21 می 2018
1220

فوتسالیست با افتخار

‏جناب خان: شما میایید تو تیم پاری سن ژرمن بازی کنید؟؟
خانم کریمی(فوتسالیست): با حجاب باشه بله، با افتخار

‏جناب خان: شما میایید تو تیم پاری سن ژرمن بازی کنید؟؟
خانم کریمی(فوتسالیست): با حجاب باشه بله، با افتخار

نظرات

پاسخی بگذارید