درحـال ذخـیره سـازی...
گروه
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
2283

آگهی خیابانی در شهر وان ترکیه و استخدام خانمهای ایرانی برای کار در دیسکو!

آگهی خیابانی در شهر وان ترکیه و استخدام خانمهای ایرانی برای کار در دیسکو!

همین عکس به تنهایی برای سنجش شرافت سلبریتی ها و غربزده ها کافیست

آگهی خیابانی در شهر وان ترکیه و استخدام خانمهای ایرانی برای کار در دیسکو!

همین عکس به تنهایی برای سنجش شرافت سلبریتی ها و غربزده ها کافیست

نظرات

پاسخی بگذارید